skip to Main Content

Assertiviteit en zelfvertrouwen kunnen niet zonder elkaar!

Vindt jij dat je assertief bent? En wat houdt assertiviteit volgens jouw in? Is jouw werkgever die een berg werk op je bureau legt op de dag voordat je op vakantie gaat assertief of ben jij assertief wanneer jij tegen je baas zegt dat het werk gedaan wordt wanneer je terugkomt van vakantie! Het is niet altijd makkelijk om assertief gedrag te herkennen of te identificeren! Dat komt voornamelijk omdat er tussen assertiviteit en agressie een hele dunne scheidslijn zit! Wanneer je beide van elkaar wilt onderscheiden kun je de volgende regels gebruiken:

Agressief gedrag is gebaseerd op winnen

In het geval van agressief gedrag doe je wat jou het beste uitkomt zonder rekening te houden met de rechten, gevoelens of wensen van anderen. Wanneer je agressief bent neem je dat geen je wilt zonder er om te vragen of zonder je te bekommeren om anderen!

Assertief gedrag is gebaseerd op balans

Assertiviteit kenmerkt zich door de wil om iets gedaan te krijgen wat je wit terwijl waarbij je wel rekening houdt met de rechten, gevoelens of wensen van anderen. Wanneer je assertief bent durf je te vragen wat je wilt zonder dat het zeker is dat je krijgt wat je wilt. Je hebt er echter wel duidelijk om gevraagd!

Dus die werkgever in bovenstaand verhaal was agressief! Hij had werk dat gedaan moest worden. Maar door het bij zijn werknemer op het bureau te kieperen op zo’n ongelukkig tijdstip liet hij duidelijk blijken dat hij geen rekening hield met de gevoelens en wensen van zijn werknemer.

De werknemer daarentegen liet assertief gedrag zien! Door de werkgever te informeren dat het werk gedaan zou worden maar alleen na de vakantie! De werknemer stond op voor zijn/haar rechten terwijl hij/zij wel rekening hield met de wens van de werkgever dat het werk gedaan moest worden.

Assertiviteit is niet makkelijk maar het is een kwaliteit die je kunt leren! Het ontwikkelen van assertiviteit begint met een duidelijke visieover wie je bent en waar je voor staat. Wanneer je die visie bezit, beschik je over een groot zelfvertrouwen! Assertiviteit en zelfvertrouwen kunnen namelijk niet zonder elkaar! Door ze te combineren kun je beter omgaan met kansen die jouw leven positief kunnen beïnvloeden op het gebied van een relatie, op het werk of in het algemeen!

In het algemeen zijn assertieve mensen met zelfvertrouwen:

 • Je bent in staat om nee te zeggen!
 • Je bent in staat om te vragen wat je wilt!
 • Je bent in staat om op de juiste manier duidelijk je gedachten en gevoelens te uiten!
 • Je bent in staat om een gesprek of discussie te beginnen, voort te zetten of te beëindigen!

Wanneer je jezelf assertief gedraagt handel je eerlijk en met empathie! De kwaliteiten die je gebruikt komen voort uit je zelfvertrouwenen niet uit agressiviteit of intimidatie. Door anderen op die manier te benaderen krijg je hetzelfde respect terug! De mensen in je omgeving zullen je waarderen en met je samen willen werken!

Assertiviteit ontwikkelen

Sommige mensen zijn van nature assertiever dan anderen. Wanneer jij in je gedrag eerder neigt naar passief of agressief zul je jezelf moeten ontwikkelen op de volgende eigenschappen:

 • Begrijp dat jouw rechten, gevoelens en wensen net zo belangrijk zijn als die van een ander!
 • Ken je rechten en bescherm deze!
 • Wees ervan overtuigd dat je het verdient om met respect behandeld te worden
 • Stop met het verontschuldigen van jezelf voor alles!

Zoek uit wat je behoeften en wensen zijn en zorg dat je ze realiseert!

 • Wacht niet op iemand die jouw wensen herkent want straks wacht je voor eeuwig!
 • Begrijp dat je om volledig tot ontplooiing te komen jouw behoeften vervuld moeten worden!
 • Probeer je wensen te vervullen zonder dat je de wensen van anderen daarvoor moet opofferen!

Realiseer je dat mensen verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag!

 • Voel je niet verantwoordelijk voor de manier waarop anderen reageren op jouw assertieve gedrag!
 • Zolang je niemand zijn behoeftes of wensen negeert heb je het recht om te zeggen of doen wat jij wilt!

Uit negatieve gedachten en gevoelens op een gezonde en positieve manier!

 • Natuurlijk mag je kwaad zijn maar blijf wel respectvol!
 • Zeg wat je dwarszit maar houdt wel rekening met de gevoelens van de ander!
 • Houdt je emoties onder controle!
 • Kom voor jezelf op en confronteer mensen die je uitdagen of kwetsen!

Durf kritiek en complimenten positief te ontvangen

 • Ontvangen complimenten met waardigheid!
 • Accepteer dat je niet alles weet en durf om hulp te vragen!
 • Ontvang feedback of kritiek positief!

Leer “nee” te zeggen wanneer dit nodig is! Dit is het allerbelangrijkste!

 • Ken je eigen grenzen!
 • Weet dat je niet alles kunt doen of iedereen tevreden kunt houden!
 • Doe wat goed voor jou is!
 • Stel een alternatief voor als je het ergens niet mee eens bent!

Cursus assertiviteit!

Assertiviteit is een eigenschap waar iedereen recht op heeft! Helemaal in de wereld waarin we nu leven is assertiviteit een eigenschap die het waard is om te hebben! Assertiviteit is een vorm van communiceren die genoeg ruimte laat voor ieders eigen mening, wensen en standpunten. Assertiviteit is een positieve open houding, eerlijk zijn, luisteren, je gevoelens en ideeën kunnen uiten en beslissingen kunnen nemen. Assertief zijn biedt je de potentie om een gevoel van controle, een groot zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld te hebben! Assertiviteit zorgt er o.a. voor dat we een win-win situatie creëren op het gebied van respect en gelijkheid in onze communicatie en omgang met andere mensen!

Assertiviteit is samen te vatten in 4 eigenschappen/kwaliteiten die je kunt leren en trainen:
 • Je bent in staat om nee te zeggen
 • Je bent in staat om te vragen wat je wilt!
 • Je bent in staat om op de juiste manier duidelijk je gedachten en gevoelens te uiten
 • Je bent in staat om een gesprek of discussie te beginnen, voort te zetten of te beëindigen
Na het volgen van de cursus assertiviteit kun je er van uitgaan dat je:
 • Een stuk zelfbewuster bent!
 • Je makkelijker nee kunt zeggen wanneer jij dat het beste vindt!
 • Duidelijk je mening kunt geven!
 • In staat bent kritiek te geven en te ontvangen zonder invloed op je gemoed!
 • Confrontaties aan durft te gaan in plaats van te ontwijken!
 • Keuzes kunt maken die je leven positief beïnvloeden!
Back To Top